minecraftz.pl
Minecraft Classic, Minecraft 1.12.2Serwery dostępne dla graczy:Classic:
minecraftz.pl
Port: 25566
Załóż Konto na Classicube.net
Full 1.12.2:
minecraftz.pl
Port: 25565


Regulamin serwera Minecraftz.pl [Full]


§1. Gracz prawa i obowiązki gracza:
*1.1 Każdy gracz jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
*1.2 Gracz który nie zapoznał się z regulaminem lub po prostu z jakiś przyczyn nie zna go nie jest z niego zwolniony.
*1.3 Gracz może domagać się swoich praw na forum ale poleca się jednak kontakt na facebooku.
*1.4 Gracz ma prawo zaskarżyć administratora na forum w odpowiednim temacie lub bezpośrednio na facebooku.

§2. Stawianie budowli i budowanie projektów:
*2.1 Każdy gracz ma prawo do stawiania budowli w określonych przez administratorów miejscach, jeżeli gracz może gdzieś budować najprawdopodobniej oznacza to, że znalazł właśnie takie miejsce.
*2.2 Budowanie projektów jest dozwolone za zgodą administratora lub z rangą Budowniczy+. Jako projekt rozumie się budowle o znacznych rozmiarach np. zamek, miasto.
*2.3 Budowanie budowli niezwiązanych z tematyką danej mapy będzie skutkować upomnieniem i usunięciem budowli.
*2.4 Kategorycznie zakazuje się:
- Griefowania.
- Pilaringu.
- Spamowania klockami.
*2.5 Gracze z rangą "Nowy" mogą budować na specjalnie wydzielonym obszarze lub mapie. Aczkolwiek te miejsca nie będą celem kontroli administratorów wiec panuje tam zwykle pełen chaos.

§3. Kary, nagany, ostrzeżenia, zezwolenia:
*3.1 Grief: tempban 10-20 dni lub permban.
*3.2 Spam klockami: tempban 10-20 dni lub permban.
*3.3 Spam pisemny: mute, kick lub tempban 1-2 dni
*3.4 Pilaring: tempban 5-20 dni lub permban.
*3.5 Przeklinanie: mute, kick, tempban 1-10 dni.
*3.6 Obraza: tempban 1-50 dni lub permban.
*3.7 Zabójstwo: Brak kary.
*3.8 Kradzież: w szczególnych przypadkach tempban 1-10 dni.
*3.9 Używanie programów wspomagających rozgrywkę: tempban 1-10 Dni.
*3.10 Żebranie o rangę: kick, tempban 2-20 dni, permban.
*3.11 Niedocinanie drzew do końca: tempban 12h-3d.
**Kary typu tempban wiążą sie z utratą rangi i ponownym zdawaniem na rangę "Gracz".
**Kary te są przykładowymi i zależą wyłącznie od decyzji administratora.

§4. Administrator Prawa i obowiązki administracji:
*4.1 Administrator ma prawo nie oceniać budowli.
*4.2 Administrator nie powinien pomagać graczowi w rozgrywce.
*4.3 Administrator w szczególnych przypadkach rozwiązuje konflikty.
*4.4 Administrator nie powinien przeszkadzać graczowi w rozgrywce chyba, że sytuacja tego wymaga.
*4.5 Administrator może w dowolnym momencie ogłosić Ewent.
*4.6 Administrator ma prawo nie stosować się do regulaminu.

§5. Rangi, ich możliwości i obowiązki:
*5.1 Zakazuje się żebrania i proszenia o jakąkolwiek rangę jeżeli będziesz gotowy otrzymasz rangę.
*5.2 Rangę "Gracz" otrzymuje się po zdaniu testu z regulaminu na forum (tego regulaminu) u administracji serwera.
*5.3 Rangi Budowniczy i VIP mają limit Worldedit 1000 klocków, a rangi Tworca i VIP(seledynowy) 10 000.
*5.4 Range można utracić z powodu tempbana(§3) lub jeżeli administracja tak zadecyduje.
*5.5 Rangi Kolejno z uwzględnieniem rang administracyjnych:
- Nowy
- Gracz
- Budowniczy
- Tworca
- VIP
- Mod (adm)
- Op (adm)
- PAN (adm)
Rangi administracyjne są oznaczone (adm).

§6. Niedopowiedziane, nieczytelne, niezrozumiałe:
*6.1 Wszystko to co jest niedopowiedziane w regulaminie jest dopowiadane przez administrację.
*6.2 Regulamin może być dowolnie modyfikowany bez powiadamiania o tym gracza co nie zwalnia go ze znajomości nowych zasad.

Made by: aezarkones
E-mail: admin@minecraftz.pl


© 2010-2018 minecraftz.pl